AS-SOEFFAH
ISLAMITISCH BASISSCHOOL

Welkom op de website van de As-Soeffahschool te Amsterdam.

De As- Soeffah is een Islamitische basisschool in Amsterdam Zuidoost met 300 leerlingen. De school staat open voor een ieder. De slogan van de school luidt: Leren met je Hoofd, Handen en Hart in een veilige Islamitische feer.
We leveren een bijdrage aan de Nederlandse samenleving door de kinderen te laten denken, doen en handelen vanuit hun identiteit. Ons onderwijs is gericht op het bieden van passend onderwijs, aanbod naar de behoefte van
leerlingen. Zo hebben we schakelklassen, een vakantieschool taal klas en wordt er ook aandacht geven aan het meer begaafde kind in de Plus klas.
De school werkt met een geïntegreerd taal/zaakvakken jaarplan.
De school heeft een continu rooster d.w.z. de kinderen gaan tussen de middag niet naar huis.
De tussenopvang is gratis voor alle kinderen. Het aanbod van de school is breed; zo bieden wij ook interne kinderopvang, logopedielessen en kinderfysiotherapie.
We creëren kansen voor alle kinderen zodat ze hun talenten en vaardigheden kunnen ontdekken en ontwikkelen in verlengde schooldagen en/of naschoolse activiteiten en leer lab klassen ( zgn. huiswerklassen).